„Vidimo ljude koji su u katastrofalnom stanju. Vidimo srednjovekovne scene: kolone ljudi po seoskim putevima koje predvode konjanici, a čuvaju oklopnici. To je slika apokaliptičke Evrope koja će se ostvariti ako se budemo i dalje ovako ponašali. Obrnimo desničarki argument »treba pomoći Slovencima«. Da, treba pomoći Slovencima, zajedno sa izbeglicama. Ovo je dobra prilika da se nešto radikalno, temeljno i brzo uradi.“

Read More