Evropski političari i administracija ne primećuju ponor koji se otvara između njih i građana; ne primećuju mogućnost da, zahvaljujući izvanrednoj situaciji, zabašure svoje temeljne greške oko politike progresivnog siromašenja i potpunog ukidanja nade za najveći deo građana, i ostvare onaj minimum zbog čega drugi još misle da ima smisla ući u Uniju.
Piše: Svetlana Slapšak

Read More

„Stoga u privilegovanom prostoru beogradskih kuća i stanova istražujte njihovo najveće bogatstvo – sećanje. Ono će vam se otvarati lako, jer ste kao stranac uvek najdraži gost, i svako će se truditi da vas zavede i uveri kako u Beogradu treba ostati duže, ponajbolje za ostatak života… Od kolektivnoga sećanja koje sami sakupite načinite imaginarnu mrežu za najtačniju i najvažniju – vašu ličnu emotivnu mapu Beograda.“
Piše: Svetlana Slapšak

Read More

Uvodno predavanje dr Ivana Čolovića, uglednog srpskog etnologa i antropologa, borca za ljudska prava i osnivača i urednika izdavačke kuće Biblioteka XX vek, na međunarodnom simpozijumu „Osvetlite me reflektorima! Značenje slavnih osoba u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi“ koji organizuju Inštitut za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU i Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani 18. i 19. maja 2015. u Ljubljani

Read More