Oblačice

Autor: Aristofan
Prevod sa starogrčkog: Svetlana Slapšak

Enciklopedija mrtvih Danila Kiša

Autorka: Svetlana Slapšak
Muzika: Mileta Grujić
Dramska igra i glasbena drama u dva čina (na osnovu slovenačkog prevoda Ferdinanda Miklavca)

Post-socialistička Antigona: upisivanje žene

Piše: Svetlana Slapšak

Antigona

Autor: Sofokle
Prevod sa starogrčkog: Svetlana Slapšak

Rakov kanon

Autorka: Darinka Simić Mitrović
Savremena drama u pet slika sa epilogom

Kosovski mit

Autorka: Svetlana Slapšak
Istorijska igra o ženskoj politici i kulturi u četiri čina