Izložba „Danilo Kiš (1935- 1989) trideset godina posle“

Izložba povodom 30. godišnjice smrti Danila Kiša

Od 2. do 12. decembra 2019, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Priređivač: Biblioteka grada Beograda
Organizator: Srpski kulturni centar Danilo Kiš
Koorganizator: ZRC SAZU

Peta godišnjica SKC „Danilo Kiš“

Danilo Kiš u svetu u kome bi imao 80 godina

Srpski kulturni centar Danilo Kiš organizuje 22. 2. na rođendan Danila Kiša:

predavanje dr Svetlane Slapšak »Danilo Kiš u svetu u kome bi imao 80 godina« i

projekciju dokumentarnog filma o Srpskom kulturnom centru »Danilo Kiš« u Ljubljani

u Kultu3000, Metelkova 2b, u 17h.

Četvrta godišnjica SKC „Danilo Kiš“

Čuveni kabare Predraga Lucića i Borisa Dežulovića na obeležavanju Dana Srpskog kulturnog centra »Danilo Kiš« u Ljubljani

Studio LuDež: MELODIJE SELA I BRISELA

Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana, 21. februar, u 21.00

Kulturno-odmetnička priredba, pesnički kabare, sit-down komedija i raspevani performans s prigodnim evrointegracionim nazivom „Melodije sela i Brisela” najnovija je verzija predstave, koju splitski novinari i pisci Boris Dežulović i Predrag Lucić izvode već osam godina, a nikada je ne ponove.

Treća godišnjica SKC „Danilo Kiš“

22.2.2013., Mini teater, Križevniška 1, Ljubljana

BORDEL MUZA

Čitanje antologije francuske erotične poezije Bordel muza prema izboru i prevodu Danila Kiša.

Druga godišnjica SKC „Danilo Kiš“

22.2.2012., ISH, Knafljev prehod 11, Ljubljana

Saša Ćirić i Saša Ilić

Pobuna pameti – nova srpska kritička misao i književnost

Prva godišnjica SKC „Danilo Kiš“

22.2.2011.

NA GODIŠNJICU ROĐENJA DANILA KIŠA

Na godišnjicu rođenja Danila Kiša (22.2.1935.) Srpski kulturni centar „Danilo Kiš“ je priredio, u saradnji sa drugim institucijama, sledeće događaje:

Otvaranje Srpskog kulturnog centra „Danilo Kiš“

22.2. 2010., galerija Visconti fine arts, Mestni trg 18/I nad., Ljubljana

otvaranje izložbe DADO ĐURIĆ, KOLEKCIJA GVAŠA I GRAFIKA uspomena na prijateljstvo sa Danilom Kišem i
konferencija DANILO KIŠ I SVETSKA KNJIŽEVNOST povodom godišnjice rođenja Danila Kiša (22. 2. 1935.)

i predstavljanje Srpskog kulturnog centra “Danilo Kiš”