Fragmenti o mačkama

„Bilo je potrebno više od pola veka, od deklaracije UN 1948. do konferencije u Pekingu 1995, da ženska prava postanu ljudska prava. Životinje možda neće čekati toliko dugo: naredni svetski rat će trajati kraće i imaće temeljnije posledice.“ Piše: Svetlana Slapšak

Dva prolećna recepta

Za početak proleća, dva recepta Svetlane Slapšak.

Mačkoljubive priče: Primus Augustus II

„Sad mi je lakše: nekako sam uspela da Primusu dam omanju revolucionarnu ulogu u menjanju sveta, pa mogu da ga uzmem u krilo i da na isti svet malčice zaboravim. Uz njegovo predenje, mogu da razmislim o svim njegovim zaslugama i o pomoći koju mi je pružio.“ Piše: Svetlana Slapšak

Mačkoljubive priče: Primus Augustus, prvi deo

U stanju je da po ceo dan boravi na tome mestu i posmatra ljude, ali ničim ne odaje da ih primećuje. Hladan i nezainteresovan, jedva mrdne brkom na mnoge pokušaje da sa njim komuniciraju. Leti slušam sve jezike i Primusa bez prestanka slikaju – čak i grupno, jedanput sam opazila veću grupu Japanaca koji su smatrali da je i Primus ljubljanska znamenitost… Piše: Svetlana Slapšak

Toša i Pangur Ban odnosno Debeli Bora, legendarne mačke

Tošu sam – i ne samo ja – videla kao opšteg čuvara nečega što nam je važno, što sami ne kontrolišemo uvek i najbolje, i što nam daje sigurnost, bar zato što znamo gde je: Toša je gledao svet očima koje su videle našu prošlost, svet koga više nema, sve strahote koje su ga zamenile. Toša je u svojim zlatnim očima nosio sećanje, onakvo kakvo mi, ni pojedinačno ni kao grupa prijatelja, nismo više mogli da sastavimo iz delića. Piše: Svetlana Slapšak

Mačkoljubive priče: Matja-mu, Žak

Ono što me je kod Matja-mu fasciniralo, bio je taj bogati unutarnji život koji se pokazivao u sistemu zapletenih znakova, u njenoj mogućnosti da izrazi naučeno i da upozori na stepen svoje iskrenosti. I bila je najlepša mačka koju sam ikad imala. Piše: Svetlana Slapšak

Mačkoljubive priče: Kasandar

Uverena sam da ne bih uspela da pišem i objavljujem da nije bilo njih, onog žmirkanja pored kompjutera koje daje dozvolu da se još radi, uvlačenja u krilo kada počne da mi pada glava, glasnog predenja – Kasandar je predeo kao omanja lokomotiva – i sistematskog vraćanja misli u red. Mislim da bih mogla tačno odrediti kada je i koji mačak pomogao mom određenom rukopisu.
Piše: Svetlana Slapšak

Mačkoljubive priče: Kreten

Doživela sam već toliko puta da mačka oseti šta mi je potrebno, da me natera da se s njom ušuškam i zaboravim svet, čak i da legne tako da greje onaj deo tela koji boli, i u svakom slučaju da mi pogledom pošalje poruku o tome da se među nama ništa ne menja, dok se napolju ruši i propada sve. Piše: Svetlana Slapšak

Mačkoljubive priče: Kaliopa/Kiklopa

Kaliopa je značila normalnost, stalnost i prizivala je razum. Ima mirnih mačaka, koje vas gledaju sa ponekim sporim miganjem, koje vas stalno ubeđuju da je svuda unaokolo red i da možete, kao i one, dremati do mile volje. Piše: Svetlana Slapšak

Mačkoljubive priče: Kolonaki, Foni

Kad je tu bio Božidar, nikada nije spavala savijena kod mene, nego kod njega. Bila je u stanju da ga prati, da ga gleda sa obožavanjem po ceo dan. Kolonaki je odmah razumela gde je područje osvajanja vlasti. Piše: Svetlana Slapšak