„Balkanska ruta je bila najbezbedniji način da ljudi stignu do Evrope, a više od 60% populacije koja sada prelazi granice su žene i deca. Ako se granica zatvori pribeći će ilegalnom prelasku, a to će ih dovesti u još veću opasnost, što je zaista razlog za zabrinutost. Trebalo bi da postoje bezbedne i legalne mogućnosti da ljudi zatraže azil i da stignu do Evrope, a pošto se Balkanska ruta zatvara, njima će to sada biti još teže.“ Intervju sa Franciscom Baptista da Silva, Lekari bez granica u Srbiji

Read More

„Vidimo ljude koji su u katastrofalnom stanju. Vidimo srednjovekovne scene: kolone ljudi po seoskim putevima koje predvode konjanici, a čuvaju oklopnici. To je slika apokaliptičke Evrope koja će se ostvariti ako se budemo i dalje ovako ponašali. Obrnimo desničarki argument »treba pomoći Slovencima«. Da, treba pomoći Slovencima, zajedno sa izbeglicama. Ovo je dobra prilika da se nešto radikalno, temeljno i brzo uradi.“

Read More