Migracije i izbeglištvo

Radionica na Filozofskom fakultetu u Ljubljani u okviru obrazovno- medijske kampanje za toleranciju i različitost, protiv predrasuda i diskriminacije etničkih manjina i migrantata.

Migracije se ne mogu zaustaviti, ljudi zatvaranjem granica prepušteni krijumčarima

„Ranije su nama izbeglice govorile, u augustu, septembru i oktobru da idu za boljim životom, a danas nam govore da idu samo za životom. Praktično, za njih vraćanje u zemlju odakle su došli nije opcija.“ Razgovor sa Jelenom Hrnjak iz NVO Atina.

Većina bolesti među izbeglicama posledice su teškog putovanja i pravnih odluka EU

„Balkanska ruta je bila najbezbedniji način da ljudi stignu do Evrope, a više od 60% populacije koja sada prelazi granice su žene i deca. Ako se granica zatvori pribeći će ilegalnom prelasku, a to će ih dovesti u još veću opasnost, što je zaista razlog za zabrinutost. Trebalo bi da postoje bezbedne i legalne mogućnosti da ljudi zatraže azil i da stignu do Evrope, a pošto se Balkanska ruta zatvara, njima će to sada biti još teže.“ Intervju sa Franciscom Baptista da Silva, Lekari bez granica u Srbiji

Za izbeglice ne postoji mesto koje bi nazvali domom

Pošto sam kao dete pobegla iz Sarajeva, teško mi je da Sirijcima kažem da nema povratka.
Piše: Dragana Kaurin

Čim vidim da neko treba pomoć, trčim

„U svom radu srećem toliko dobrih ljudi. Svojom pričom, pozitivnim razmišljanjem, svojim postupcima, ljudi mi daju motivaciju, želju i elan da idemo napred i da radimo, kao i uverenje da to što radimo jeste pravilno.“
Emina Hadžić, direktorka Zavoda Krog

Kada se zovete Isis po boginji, a ne po terorističkoj organizaciji

Piše: Karen Workman

Teroristički napadi u Parizu

Piše: Adam Gopnik

U Jordanu je svaki deseti stanovnik izbeglica iz Sirije

Odgovorila sam joj da moram da se vratim, a ona je na to skinula narukvicu sa ruke i poklonila mi je za uspomenu. Rekla je samo: “Ali onda obećaj da ćemo se sledeći put videti kod mene kući, u Siriji”.

Francuska, uputstvo za upotrebu, 2015.

Da li su nas identiteti konačno nadjačali?
Piše: Vladimir Arsenijević

Ljudske sudbine u raljama ohlokratije

„Vidimo ljude koji su u katastrofalnom stanju. Vidimo srednjovekovne scene: kolone ljudi po seoskim putevima koje predvode konjanici, a čuvaju oklopnici. To je slika apokaliptičke Evrope koja će se ostvariti ako se budemo i dalje ovako ponašali. Obrnimo desničarki argument »treba pomoći Slovencima«. Da, treba pomoći Slovencima, zajedno sa izbeglicama. Ovo je dobra prilika da se nešto radikalno, temeljno i brzo uradi.“